Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe

Siedziba

EPI Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Komandorska 21
53-342 Wrocław
NIP: 8992706947
KRS: 0000370786
BDO: 000117213
e-mail: epi@epi.com.pl

Sklep

ul. Komandorska 21
53-342 Wrocław
e-mail: sklep@epi.com.pl
tel.: 71 334 20 50

Zamówienia specjalne

Kontakt

Tel. kontaktowy: 887 277 772

Adres e-mail: catering@epi.com.pl

Godziny

Poniedziałek

08:00 - 21:00

Wtorek

08:00 - 21:00

Środa

08:00 - 21:00

Czwartek

08:00 - 21:00

Piątek

08:00 - 21:00

Sobota

08:00 - 21:00

RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EPI Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 21
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tel. 71334 20 55 lub adres e-mail: iod@epi.com.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Akcji promocyjnej „Przyjaciel EPI”, korzystania z parkingu oraz w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą posiadać wyłącznie upoważnione osoby oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach okreœlonych w regulaminie Konkursu i korzystania z karty parkingowej
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.