Godziny dla Seniorów

Uwaga:
godziny dla Seniorów
10:00 – 12:00
obowiązują WYŁĄCZNIE
od poniedziałku do piątku