Z ogromnym smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w sobotę 17 kwietnia 2021 r. ,
po wielomiesięcznej walce z chorobą, odszedł od nas

ś.p. Michał Kosela

Twórca i Właściciel EPI

Trudno jest opisać słowami pasję i oddanie, z którymi tworzył i kierował firmą.
Żegnamy Człowieka, Przyjaciela, Szefa, dziękując Mu za wspólne lata, trud, szacunek i zaufanie, którymi nas obdarzył, byśmy mogli się wspólnie rozwijać, a teraz kontynuować jego dzieło.

Pogrążeni w smutku Rodzina i Pracownicy EPI